DALĪBNIEKIEM

GRAFIKS

PIEKTDIENA, 20.09.2024. Dzintaru koncertzālē un Dubultu baznīcā

12:00

Dalībnieku reģistrēšanās Dzintaru koncertzāles Info centrā

14:00

17:30

Soundcheck dalībniekiem Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē (15 minūtes katram)

19:00

20:30

Atklāšanas koncerts Dubultu baznīcā. Dalībnieku sniegums koncertā netiek vērtēts un iekļauts konkursa rezultātos.

SESTDIENA, 21.09.2024. Dzintaru k/z Mazā zāle

11:00

14:30

Konkursa Obligātā programma

16:00

19:00

Konkursa Izvēles programma

20:00

Grand Prix piecu finālistu paziņošana Dzintaru koncertzāles Info centrā un sociālajos medijos

SVĒTDIENA, 22.09.2024. Dzintaru k/z Mazā zāle

11:00

14:00

Grand Prix fināls. Noslēguma koncerts. Apbalvošana

14:30

17:00

MEET&GREET pasākums konkursa dalībniekiem

NOLIKUMS

1. VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI PAR DALĪBU KONKURSĀ

1.1. Starptautiskajā Baltijas jūras koru konkursā (turpmāk arī – IBSCC), kas notiks 2024. gada 20.-22. septembrī Jūrmalā, Latvijā, piedalīties var jauktie, sieviešu, vīru un jauniešu/ bērnu (7-17 gadu vecumā) amatieru kori (16-49 dziedātāji).

1.2. Izvērtējot koru pieteikumus, ne vairāk kā 10 (desmit) kori tiks izvirzīti dalībai konkursā.

1.3. Dalībai konkursā tiks izvirzīti ne vairāk kā 3 (trīs) kori no vienas valsts.

1.4. Koriem obligāti jāpiedalās konkursa atklāšanas koncertā un abās konkursa programmās, kā arī jābūt gataviem uzstāties Grand Prix izcīņā.

1.5. Konkursa dalībniekus vērtēs starptautiska žūrija 5 personu sastāvā – kormūzikas jomas profesionāļi, no kuriem 1 būs Latvijas un 4 ārvalstu pārstāvji.

1.6. Žūrija vērtē kora sniegumu, punktu izteiksmē novērtējot šādās kategorijās:

 • 1.6.1. kora tehnisko izpildījumu;
 • 1.6.2. muzikalitāti;
 • 1.6.3. programmas sarežģītību;
 • 1.6.4. kopējo iespaidu.

1.7. Katra kategorija tiek vērtēta ar 1- 25 punktiem, maksimālais kopējais punktu skaits ir 100. Nosakot kora iegūto rezultātu tiek aprēķināts vidējais punktu skaits, svītrojot augstāko un zemāko rezultātu.

1.8. Pēc Obligātās un Izvēles programmas konkursa kategorijām, balstoties uz iegūto punktu skaitu, žūrija noteiks 5 korus Grand Prix izcīņai. Grand Prix kārtā kori tiks vērtēti, neatkarīgi no iepriekšējo kārtu rezultātiem.

1.9. Visi rezultāti, ieskaitot Grand Prix izcīņas rezultātus, tiks paziņoti noslēguma ceremonijā svētdienā. Žūrijas lēmums ir galīgs un neapstrīdams. Visi kori saņems komentārus no katra žūrijas locekļa par sniegumu konkursa kategorijās.

2. IBSCC UN EUROPEAN GRAND PRIX FOR CHOIR SINGING

2. 1. Visi kori, kas piedalās 7. Starptautiskajā Baltijas jūras koru konkursa Grand Prix balvu, cīnās par iespēju pārstāvēt IBSCC Eiropas koru Grand Prix finālā 2025. gadā.

2.2. Eiropas koru Grand Prix (EGP) ir konkurss, ko organizē starptautiskie koru konkursi Arezzo Itālijā, Debrecen Ungārijā, Jūrmala Latvijā, Maribor Slovēnijā, Tours Francijā, Varna Bulgārijā un Tolosa Spānijā.

2.3. Kori, kas ieguvuši uzvaru jebkurā no šiem EGP posmiem, piedalīsies Eiropas “Grand Prix” konkursa finālā Tolosā, Spānijā 2025. gadā.

2.4. Par IBSCC Grand Prix nevar cīnīties koris, kas jau ticis nominēts EGP Grand Prix finālam citā EGP posmā 2024. gadā.

3. PIETEIKŠANĀS KONKURSAM

3.1. Līdz 2024. gada 31. martam koriem elektroniski uz info@balticchoir.com jānosūta konkursa organizatoriem pieteikšanās materiāli, kas iekļauj pilnībā aizpildītu pieteikuma anketu;

 • 3.1.1. vismaz 3 dažādu stilu skaņdarbu kora ierakstus a cappella (CD, DVD vai YouTube saites formā. Ierakstiem jābūt veiktiem ne senāk par 2021. gadu);
 • 3.1.2. īsu aprakstu par kori latviešu un angļu valodā (max. 250 vārdi);
 • 3.1.3. kora fotogrāfiju labā kvalitātē;
 • 3.1.4. dalības maksas veicēja rekvizītus (nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, bankas nosaukums, konta numurs)

3.2. Konkursam izvirzītie dalībnieki tiks par to informēti līdz 2024. gada maijam.

3.3. Koriem jāapstiprina dalība konkursā, veicot kora dalības maksu 300 EUR līdz 2024. gada 15. maijam pēc organizatoru izrakstītā rēķina.

3.4. Dalībnieku maksa 25EUR apmērā par katru dalībnieku būs jāveic līdz gada 15. augustam pēc organizatoru izrakstītā rēķina.

3.5. Koriem, kas izvirzīti dalībai konkursā, jānosūta 6 (seši) visu konkursa programmā izpildīto skaņdarbu nošu oriģinālu eksemplāri konkursa žūrijas vajadzībām un konkursa arhīvam līdz gada 1. septembrim (5 katru nošu eksemplāri tiks atgriezti pēc konkursa). Nošu kopijas atļauts izmantot tikai ar izdevējiestādes vai komponista rakstisku atļauju.

Pasta adrese nošu sūtīšanai: Baltic Choir Association SIA | Līga Štrausa, Jūrmalas 31, Piņķi, LV-2107.

3.6. Konkursa dalībniekiem tiek nodrošināta ēdināšana konkursa laikā – piektdien (vēlas pusdienas), sestdien (brokastis, pusdienas, vakariņas) un svētdien (brokastis un pusdienas pēc noslēguma koncerta – noslēguma pasākuma ietvaros).

3.7. Ar ceļa izdevumiem saistītos izdevumus sedz katrs kolektīvs. Konkursa organizatori nodrošina transportu ārvalstu koriem, kas nav ieradušies ar autobusu, no/uz Dubultu Atklāšanas koncertu baznīcā piektdien, 20.09.2024. pēc iepriekš sastādīta organizatoru grafika.

3.8. Uzturēšanās Jūrmalā – konkursa organizatori nodrošina dzīvošanu 2 naktis no 20.-22. septembrim Jūrmalā kolektīviem līdz 50 personām (ieskaitot dziedātājus, diriģentu, instrumentālistus) konkursa organizatoru nodrošinātās viesnīcās ārvalstu koriem un koriem no Latvijas, ja to pamatdarbības vieta ir vairāk kā 50km attālumā no Jūrmalas. Ja dalībnieki vēlas nakšņot augstākas klases viesnīcā, papildu izmaksas sedz dalībnieki paši. Visas izmaksas, kas rodas saistībā uzturēšanos Jūrmalā ārpus konkursa dienām un lielākā skaitā, sedz paši dalībnieki.

3.9. Visas konkursa laikā veikto skaņu un video ierakstu, radīto fotogrāfiju tiesības pieder konkursa organizatoriem. Kori nesaņems atlīdzību par veiktā izpildījuma fiksāciju.

3.10. Konkursa dalībnieki apstiprina iepazīšanos ar konkursa noteikumiem, nosūtot konkursa pieteikuma formu.

4. KONKURSA PROGRAMMAS

4.1. Starptautiskā Baltijas jūras koru konkursa ietvaros notiks konkursa Atklāšanas koncerts (kori netiek vērtēti) un trīs konkursa kārtas.

4.2. Visas konkursa programmas jāizpilda pieteikumā norādītajā secībā.

4.3. ATKLĀŠANAS KONCERTS Dubultu baznīcā.

 • 4.3.1. Dalība konkursa Atklāšanas koncertā ir obligāta.
 • 4.3.2. Atklāšanas konkursa programmā katram korim jāizpilda savai valstij raksturīga programma maksimums 5 minūtes (mūzikas laiks) ilga. Izvēloties repertuāru, jāņem vērā, ka atklāšanas koncerts notiks baznīcā.
 • 4.3.3. Atklāšanas koncertā iekļautie skaņdarbi nedrīkst atkārtoties konkursa kārtās.
 • 4.3.4. Koncerta vietā klavieres un citi mūzikas instrumenti netiek nodrošināti.

4.4. OBLIGĀTĀ PROGRAMMA

 • 4.4.1. Obligātais skaņdarbs (~3’30 minūtes). Skaņdarba notis būs pieejamas pēc gada 15. maija (ja ir savlaicīgi veikta kora dalības maksas).
 • 4.4.2. Skaņdarbs no romantisma laikmeta pēc pašu izvēles.
 • 4.4.3. Skaņdarbs, kas tapis pēc 2000. gada pēc pašu izvēles.
 • 4.4.4. Tautasdziesma no dalībnieku kora valsts izpildīta unisonā.
 • Obligātās programmas ilgums: 12-15 minūtes (mūzikas laiks) un tā jāizpilda a cappella. Laika neievērošanas gadījumā žūrija drīkst piešķirt soda punktus.

4.5. IZVĒLES PROGRAMMA

 • 4.5.1. Izvēles programmai jāsastāv no vismaz 2 (diviem) skaņdarbiem.
 • 4.5.2. Skaņdarbus no Obligātās programmas nedrīkst izpildīt atkāroti Izvēles programmā.
 • 4.5.3. Izvēles programmas viens skaņdarbs drīkst būt ar pavadījumu. (Klavieres būs pieejamas konkursa norises vietā. Ar citiem instrumentiem kori nodrošināti netiks.)
 • 4.5.4. Izvēles programmas ilgums: 8-10 minūtes (mūzikas laiks). Laika neievērošanas gadījumā žūrija drīkst piešķirt soda punktus.

4.6. GRAND PRIX PROGRAMMA

 • 4.6.1. Grand Prix programmā jāizpilda 3 skaņdarbi.
 • 4.6.2. Tikai viens skaņdarbs drīkst atkārtoties no Obligātās programmas vai Izvēles programmas.
 • 4.6.3. Grand Prix programmas vienā skaņdarbā drīkst izmantot instrumentus gan ar skaņas augstumiem, gan bez, taču klavieres šajā kategorijā izmantot nedrīkst.
 • 4.6.4. Grand Prix izcīņas programmas ilgums: 10-12 minūtes (mūzikas laiks). Laika neievērošanas gadījumā žūrija drīkst piešķirt soda punktus.

5. APBALVOJUMI

5.1. Visi kori saņems diplomu par dalību 7. Starptautiskajā Baltijas jūras koru konkursā.

5.2. Trīs (3) augstākos rezultātus ieguvušie kori saņems naudas balvas:

 • 1. vieta – Grand Prix ieguvējs – 3500 EUR un Jūrmalas pilsētas uzvaras kauss
 • 2. vietas ieguvējs – 2000 EUR
 • 3. vietas ieguvējs – 1000 EUR

5.3. Papildus apbalvojumi:

 • Labākā diriģenta balva – 500 EUR
 • Labākais obligātā skaņdarba izpildījums – 250 EUR
 • Skatītāju simpātiju balva
 • Žūrija var piešķirt specbalvas pēc saviem ieskatiem:
  • Atraktīvākā priekšnesuma balva
  • Labākais unisona skaņdarba (tautasdziesmas) izpildījums

Latviešu un angļu valodas ir oficiālās konkursa valodas.

Konkursa organizatori patur visas tiesības brīdināt par izmaiņām konkursa noteikumos neparedzētos gadījumos. Šādā situācija organizators veic rakstisku paziņojumu visiem konkursa dalībniekiem.