Javier Busto

Žūrijas priekšsēdētājs

Spānija

Andris Dzenītis

Latvija

Katarina Henryson

Zviedrija

Linas Balandis

Lietuva

Raul Talmar

Igaunija