PLĀNOTĀ NORISE

PIEKTDIENA, 23.09.2022.

 • No 12.00 – dalībnieku reģistrēšanās
 • Dienas garumā - akustiskie mēģinājumi konkursa programmai Dzintaru
  koncertzāles Mazajā zālē.
 • 19.00 - konkursa atklāšanas koncerts Dubultu baznīcā. Dalībnieku sniegums
  atklāšanas koncertā netiek vērtēts un netiek iekļauts konkursa rezultātos.

SESTDIENA, 24.09.2022.

 • 11.00 Konkursa Obligātā programma
 • 17.00 Konkursa Izvēles programma
 • Rezultātu paziņošana par iekļūšanu Grand Prix  – finālā notiks ne vēlāk kā
  stundu pēc brīvās programmas konkursa beigām.

SVĒTDIENA, 25.09.2022.

 • 11.00 - Konkursa Grand Prix fināls – noslēguma koncerts:
 • Grand Prix fināls;
 • Īpašo viesu uzstāšanās;
 • Konkursa rezultātu paziņošana un laureātu apbalvošana. 

*Precīzi konkursa norises laiki tiks noteikti pēc dalībnieku atlases un apstiprināšanas.